Kdo jsme?

Linhartova nadace byla založena v roce 1987 a jejím posláním je vytvářet a podporovat projekty, které pomáhají rozvíjet názorové, společenské a umělecké vyjádření současné generace. Nadace svými projekty vytváří prostředí pro tvůrčí práci a setkávání umělců a mladých lidí a zpřístupňuje umění široké veřejnosti.   

Iniciativa Tibet Open House vznikla z popudu Linhartovy nadace jako důsledek dlouhodobého zájmu o kulturu Dálného východu. Jejím cílem je prezentovat kulturu, filozofii a místopis dané oblasti a zpřístupňovat je místnímu publiku. V rámci neustále aktualizovaného cyklu přednášek, výstav, workshopů a daších kulturních položek se představí osobnosti z oblasti umění a kultury, duchovních tradic Východu i Západu, ale třeba i dovednosti a zážitky, které jinak v našem prostředí nepotkáte.

Posláním projektu je identifikovat vzájemně odlišné etické kodexy, které jsou v obou našich kulturách zakořeněny, a umožnit tak díky kontinuální dlouhodobé výměně učit se jedna od druhé.