Učení Východu v centru Prahy 

 Vyberte si z našeho programu a navštivte nás.                                                Organizujeme kurzy, meditace, léčebné a pohybové aktivity, kulturní akce
a další události. 

Rozdělení aktivit

Kurzy Geshe Yeshiho Gawy

Geshe Yeshi Gawa je rezidentním lámou Tibet Open House od roku 2017. Můžete navštěvovat jeho kurzy a meditace, příležitostně přednáší
o sekulární etice a dalších tématech.

Jeho kurzy v Tibet Open House jsou členěny do trimestrů a jsou buď otevřené nebo pravidelné. Na otevřené je možno přijít kdykoli, na pravidelné je doporučováno chodit pravidelně (po domluvě je možnost připojit se i v průběhu). Čtěte podrobnosti o kurzech níže. Registrovat se můžete zde.

Příspěvek na kurzy je dobrovolný. Naším přáním je, aby výše příspěvku nebyla překážkou v účasti na kurzu, avšak velmi vítáme podporu při úhradě nákladů!

Doporučený minimální příspěvek je 108 Kč, což je posvátné číslo. Číslo 1 obvykle značí boha, 0 prázdnotu a 8 nekonečno a věčnost. Čtěte více zde.
Příspěvky můžete vkládat do kasičky veřejné sbírky v našem centru.


Otevřené kurzy 

Meditace Mindfulness

úterý 18:30-19:30


Kurz Meditace Mindfulness jako nástroje pro uvolnění a dosažení vnitřního klidu je oblíbeným otevřeným kurzem Tibet Open House. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé a probíhá v angličtině.Vstupné je dobrovolné, doporučený příspěvek je 108 Kč. 

Ngondro - každodenní buddhistické cvičení

středy 17:00-18:00

Učení na základě knihy „Tři hlavní aspekty cesty - The Three Principal Aspects of the Path“. Tento svazek je rozsáhlý a zároveň výstižný a velmi srozumitelný, tedy velmi srozumitelný jak pro začátečníky tak i pokročilé praktikující. 

Osobní schůzka s Geshe Yeshi Gawou

čtvrtky 16:15-17:15

Příležitost pro individuální konzultaci, duchovní rozmluvu na Vaše téma. 
Přijďte do příjemných prostor našeho centra na šálek čaje či kávy.
Můžete přijít bez ohlášení kterýkoli čtvrtek v čase 16.15–17.15. Konverzace probíhá v angličtině.


Pravidelné kurzy

Registrujte se online zde nebo přímo v Tibet Open House na první hodině. První hodina bude ukázková a darem.


Tibetský jazyk 

začátečníci - čtvrtky 17:30-19:00
mírně pokročilí - středy 18:15-19:30
pokročilí - pondělky 17:30-19:00

Přinášíme Vám vzácnou příležitost učit se ohroženému, ale drahocennému jazyku, který je také klíčový pro studium buddhismu. Učení probíhá v angličtině, rodilým mluvčím z Tibetu. 

Buddhistická filozofie 
a cvičení mysli

úterky 17:15-18:15

Výuka bude založena na knize „Nagarjuna's letter to a friend“ (Nagarjunův dopis příteli). Text vede lidi žijící rodinným životem i vysvěcené na cestě vedoucí k osvobození a stavu štěstí. Pokyny jsou zvláště zajímavé pro ty, kteří si přejí praktikovat učení vnitřních hodnot a zároveň žít a pracovat ve společnosti. Učení je v angličtině.

Dharma - buddhistické učení

Předávání dharmy je jednou z hlavních náplní Tibet Open House. Buddhistické učení předávají kromě našeho rezidentního lámy i naši hosté, většinou ze zahraničí.


Proběhlé akce

Učení Lopon Ogyan Tanzin Rinpočheho - 19.-23. 9. 2019
událost na Facebooku

Radost ze života 1 - meditační workshop s Holgerem Yeshe
událost na Facebooku

Tibet Open House Summer Weekend Retreat s Geshe Yeshi Gawou - 2.-4. 9. 2019, Gonpa Všenory
událost na Facebooku

Tibetská medicína 

Tibetská medicína, neboli Sowa Rigpa, je cenným dědictvím Tibetu, které je prospěšné i pro naši evropskou společnost. Snažíme se proto o její šíření v České republice. Jedná se o systém celostní léčby a prevence, pro udržení rovnováhy těla, energie a mysli.

V minulosti jsme uspořádali již dva intenzivní cykly o tibetské medicíně,  které zahrnovaly páteční přednášku a víkendové učení.
Na oba cykly přijala naše pozvání zkušená tibetská lékařka MUDr. Darima Balzhinimaeva, která je žákyní věhlasného emči-lámy Dr. Dugarova
z Burjatska. 
Plánujeme navázat dalším cyklem. Níže si můžete pročíst témata již proběhlých událostí.

Každý měsíc má v Tibet Open House svůj program MUDr. Anastazja Holečko, lékařka a lektorka tibetské medicíny a předsedkyně Akademie tradiční tibetské medicíny. Program je opět od září.

Lu Jong - léčivá jóga starodávného Tibetu / Tibetan Healing Yoga

Podtitul tohoto semináře je: "Jednoduchý, život měnící pohyb - LU JONG".
Víkendový workshop v sobotu a neděli 19.-20. října povede Julie Breukel Michel z Francie, zkušená lektorka se 17letou praxí.
Registrace: http://bit.ly/LuJong-2019.

LU JONG (tibetský trénink/transformace těla) je jednoduchý a plynulý soubor pohybů kombinovaných s rytmickým dechem, který má hluboký dopad na zdraví těla a mysli a na posílení energie. Cvičení je vhodné i pro lidi s horší pohyblivostí.

Léčivé pohyby Lu Jongu jsou starodávnou praxí tibetských jogínů, obvzláště poustevníků. Díky své jednoduchosti je mohou provádět lidé každé věkové kategorie a jakýchkoliv fyzických schopností. K udržování zdraví je doporučená každodenní dvacetiminutová praxe.

Seminář bude v angličtině, pomoc s PŘEKLADEM do češtiny je možná - uveďte to v registračním formuláři.

V pondělí 21. 10. Julie nabízí speciální věc:
OSOBNÍ KONZULTACI Lu Jong s tibetskou rezonanční terapií k probuzení vlastního zdroje zdraví. Nabízí prostor pro 8 lidí.

Časy: sobota 10:00-20:30 (13:00-15:00 pauza na oběd), neděle 9:00-16:00 (12:00-14:00 pauza na oběd).
Pondělí: 45 min. v čase 10:00-17:00.
Nabízíme společný zdravý vegetariánský oběd na sobotu a neděli za cenu 100 Kč přímo v prostorách centra.

Příspěvek za dvoudenní intenzivní workshop je 2 300,- a za individuální terapii 500,-.
Nabízíme slevu pro seniory a ZTP 1 300,-.

REGISTRUJTE SE NA: http://bit.ly/LuJong-2019.

Událost na Facebooku.

Proběhlé akce

Tibetská medicína na podzim prakticky - 3. 10. 2019
událost na Facebooku

Ekologie 

Téma ekologie a ochrany životního prostředí se nás velmi dotýká. Připravujeme program o ekologii během roku 2019 - sledujte nás.

Jeho Svatost Dalajláma řekl:
„Přírodní svět je naším domovem. Není nutně posvátný nebo svatý. Je to prostě místo, kde žijeme. Je proto v našem zájmu se
o něj starat. To je zdravý rozum.“
(Výňatek z knihy Starodávná moudrost, moderní svět: Etika pro nové tisíciletí od Tenzina Gyatso, čtrnáctého Dalajlámy.)

“The natural world is our home. It is not necessarily sacred or holy. It is simply where we live. It is therefore in our interest to look after it. This is common sense.” - His Holiness Dalai Lama
(Excerpt from Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for the New Millennium by Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama.)

Vice na https://www.dalailama.com/messages/environment

Jeho Svatost Dalajláma, údolí Leh u kláštera Zangdok Palri v Ladaku, J&K, Indie dne 7. srpna 2016. (Foto: Tenzin Choejor/OHHD)

Výstavy

František Drtikol
Vše z nitra / grafická tvorba

24. května - 17. srpna 
Otevírací doba:
úterý až pátek 14:00-20:30
sobota 11:00-18:00 

Vstupné dobrovolné

Výstavu Vše z nitra tvoří nově vytvořené tisky z dochovaných a pečlivě restaurovaných zinkových desek, jež se našly v Drtikolově pozůstalosti. Původní kovové matrice, ze kterých se tisklo naposledy před téměř sto lety, byly důkladně vyčištěny a šetrně restaurovány. Pro tisk portfolia nových leptů bylo použito holandského ručního papíru a francouzských hlubotiskových barev Charbonnel. Náměty pro tato díla čerpal autor ze svých kreseb z let 1917-1919, tedy z doby 1. světové války, kdy se nemohl věnovat fotografické tvorbě.

František Drtikol (1883-1961), jeden z nejslavnějších českých fotografů, se věnoval grafické tvorbě především v první polovině 20. let minulého století. Byl mistrem starých uměleckých technik, tzv. tvárných procesů. Používal techniku ušlechtilých tisků – pigmentu, olejotisku, gumotisku, uhlotisku, bromolejotisku. Přišel také se svým vlastním reprodukčním procesem fotolitografií. Využíval nejvíce techniku leptu a litografii, známy jsou i práce vytvořené suchou jehlou a heliogravurou.

Událost na Facebooku

Ostatní 

Promítání filmu a beseda s Viliamem Poltikovičem - Fatum

Zveme Vás na další promítání filmu s českým filmařem Viliamem Poltikovičem a následnou debatu s ním. Tentokrát se jedná o film Fatum.
Vstupenky jsou k dispozici přes Goout, těšíme se na vás.

Film Fatum se formou eseje zamýšlí nad lidským osudem. Hlavní otázka zní: Je náš život předurčený a pevně daný nebo jej můžeme sami ovlivňovat a tvořit? Odpovídá na ni přes třicet významných osobností z různých koutů světa. Jsou mezi nimi duchovní představitelé, vědci, různí odborníci, umělci - například tibetský dalajláma, indický Šankaráčárja, H. Monfort, F. A. Wolf, R. Moody, C. J. Calleman, B. Hellinger, S. Lazarev, D. Millman, M. Calábek, J. Dušek, Š. Rak. Na osud nahlédneme i z pohledu staré řecké a indické kultury, z hlediska jasnovidnosti, astrologie, tarotu, podíváme se i do legendární knihovny palmových listů v jižní Indii, seznámíme se se zdánlivě nemožnými schopnostmi a možnostmi. Film ukazuje cesty, jak uchopit svůj život a vědomě jej tvořit, inspiruje k aktivnímu přístupu – každý může svůj „osud“ změnit…

Vyrobila Maitrea 2012, délka 86 minut.


Proběhlé akce

Promítání filmu a beseda s Viliamem Poltikovičem - Karmapa - dvě cesty Božství - 13. 8. 2019
událost na Facebooku


Napište nám

Rádi se seznámíme s vašimi nápady a podněty.