Stúpa Khordong Polsko


Buddha 108

Buddha 108 Mulbekh Mahasangha Meditační Centrum si dává za úkol propagovat Buddhovo učení a podporovat budování odolnosti a zároveň prezervace a růstu této unikátní kultury včetně jejích tradic, jazyka, architektury a udržitelného způsobu života. Tato odlehlá tradiční buddhistická komunita také řídí a spravuje tuto iniciativu pod místní neziskovou organizací Lamdon Social Welfare Society Wakha–Mulbekh.

Tři hlavní závazky J. S. Dalajlámy

  • Lidské hodnoty
  • Náboženská tolerance
  • Zachování tibetské kultury

Prezentaci můžete vidět zde.

Gönpa Všenory

Projekt vznikl asi 30 kilometrů od Tibet Open House, jako Retreat Centrum, v krásné oblasti u řeky Berounky. V domě starém téměř 200 let je gönpa (místo pro meditaci), kuchyně s jídelnou
a krásná zahrada. Nejjednoduší spojení z Prahy je vlakem a trvá přibližně 30 minut.


Stúpa Khordong Polsko

V polských Sudetech spolupracujeme s meditačním centrem https://www.khordong.pl/, které šíří tibetské učení podobně
jako Tibet Open House.