29.9. 2020 -------20 h.

S velkou radostí Vás i Vaše přátele zveme na promítání filmů a následnou besedu s režisérem Viliamem Poltikovičem.

Promítat budeme první dva díly ze sedmidílného unikátního cyklu Duše východu z roku 1992, který je zaměřen na nejrůznější projevy duchovního života na území dnešní Indie a při kterém filmový štáb procestoval po Indii různými dopravními prostředky přes 18000 km. Indie je mnohonárodnostní země s velkými společenskými, kulturními i přírodními kontrasty a protiklady. Trpí nepokoji, velkou populací, negramotností a chudobou. Přesto všechno je zde velice silný duchovní život, úcta k duchovním hodnotám a tradici. Duchovní moudrost starověké Indie je stále živá, stále aktuální a oslovuje člověka jako takového bez rozdílu původu - dává mu morální oporu, ukazuje cíl a podstatu lidského snažení.

Hudba: Vojtěch Havel, Irena Havlová. 

Mluví: Miroslav Moravec, Vladimír Fišer.

DUŠE VÝCHODU I - OD BUDDHY K DALAJLAMOVI

Film otevírá Bódhgaya, místo se stromem, pod nímž Buddha dosáhl osvícení. Přicházejí sem buddhisté ze všech kontinentů, poklekají zde v pokoře před odkazem velkého učitele, meditují o významu jeho slov a vykonávají prastaré obřady. Prostřednictvím komentáře poznáváme Buddhův životní příběh, jeho poslání a význam jeho vnitřního přímého poznání.

Druhým posvátným místem je Sárnáth. Zde poprvé Buddha promluvil ke svým žákům, zde roztočil kolo zákona. V obraze sledujeme architektonické památky a komentátor cituje z Buddhova učení. Všechny země, kde je buddhismus rozšířen, tu mají svůj chrám - i Tibeťané.

Duchovní i světskou hlavou Tibetu je dalajlama. Tak jako Buddha patří k nejvýznamnějším duchovním osobnostem v dějinách lidstva, tak dalajlama patří k nejvýznamnějším duchovním osobnostem současnosti. Díky čínské invazi byl dalajlama donucen opustit Tibet a dostal azyl v indické Dharamsale - poznáváme její život, dalajlamův osud a zvláštní způsob jeho vyhledání a určení. Dalajlama bojuje za mír cestou nenásilí, usiluje o samostatnost Tibetu. Hovoří o svém poslání, o klíčovém významu naší současnosti, dává směr, vyjadřuje své přání o sblížení západní racionální vědy s duchovností východu, naznačuje, jak se zbavit utrpení a jak se duchovně rozvíjet, sděluje své poselství. V obraze pak vidíme obřad vysvěcení mnichů do nejvyššího duchovního stavu, který vede dalajlama, veřejnou audienci dalajlamy a překvapivé záběry z jeho soukromí.

ca. 30 min

DUŠE VÝCHODU II - VELKÝ DEN ZNIČENÍ DÉMONA

Film se odehrává v Malém Tibetu, což je název pro oblast Ladakh na území severozápadní Indie. Odedávna tu žijí Tibeťané a na rozdíl od velkého Tibetu, kde Číňané zničili téměř všechny památky, se tu dochovala řada neporušených původních středověkých klášterů, které jsou dosud činné. Poznáváme náročný život vesničanů a zejména svérázný život tibetských mnichů v několika klášterech soustředěných kolem řeky Indus. Zároveň vidíme jedinečnou architekturu klášterů na pozadí velkolepého Himálaje a vzácné výtvarné památky.

V klášteře Spitok jsme svědky jedinečné starobylé slavnosti Gutor. Mniši převlečení do symbolických kostýmů a masek se uvádějí do mediálního stavu, dosahují spojení s démony a bohy a pomocí tance předvádějí lidem, kteří sem uprostřed kruté zimy přišli z celého okolí, význam lidského života, boj dobra se zlem. Jde o zvláštní druh duchovní lidové zábavy, kde se poučení, hrůza a napětí střídá se smíchem a uvolněním. Slavnost končí rozčtvrcením a spálením démona, vítězstvím dobra nad zlem. Je to sugestivní podívaná za doprovodu originální tibetské duchovní hudby.

Jedinečným zážitkem je i tibetský pohřeb - opět působivé barevné oblečení lamů, zvláštní hudba, zpěv manter, modlitby, oběti a směřování duše zemřelého tak, aby dosáhla v posmrtném stavu klidu a správného cíle. Komentář nás seznámí s tibetským pojetím smrti, což dokreslí citace z tibetské Knihy mrtvých.

ca. 30 min

Vstupenky lze zakoupit pre Go out
nebo rezervovat telefonicky.

https://goout.net/.../duse-vychodu-i+duse-vychodu.../serh/

Promítání proběhne venku, na krásném dvorku Tibet Open House. 

Děkujeme, že se chováte zodpovědně v aktuální situaci a těšíme se na Vás !

26. 9. 2020.

Srdečně Vás i Vaše přátelé zveme na promítání unikátního filmového záznamu učení Jeho Svatosti dalajlamy. 
Jedná se o jediný výklad nauky, který kdy v České republice J. S. dalajlama přednesl. Je to komentář Osmi veršů výcviku mysli od Gešeho Langri Thangpy. 

Projekci uvedou Libor Malý a Saša Neuman. Dopolední část bude od 10.00 přibližně do 13.00 a odpolední část začne v 16.00 a potrvá cca do 19.00 nebo po domluvě zúčastněných.

Tato událost je doprovodným programem k právě probíhající výstavě BYŤ NA JEDEN JEDINÝ DEN..., která potrvá do 30. září.
K výstavě vyšel katalog v nakladatelství Svět.

Informace k výstavě:
https://www.facebook.com/events/292881675129670/?acontext

Článek k výstavě:
https://magazin.aktualne.cz/.../r~a59cd654eed011eab0f.../...

Těšíme se na Vaši přítomnost a děkujeme, že podporujete naše aktivity.

24. září, 19.00 h. / 24 September 7pm

Srdečně Vás i Vaše přátele zveme na obnovenou premiéru filmu Óm autorské čtveřice David Ondříček, Gabina Fárová, Martin Benc a Stanislav Doležal, který jako reportážní dokument zaznamenává autentickou atmosféru a náladu první návštěvy Jeho Svatosti dalajlamy v tehdejším Československu a jeho setkání s Václavem Havlem v ovzduší velice čerstvě nabité svobody. Součástí promítání bude beseda s autory a se Sašou Neumanem, tajemníkem prezidenta Václava Havla a případně s dalšími hosty večera. 


Tato událost je dalším doprovodným programem k probíhající výstavě 
BYŤ NA JEDEN JEDINÝ DEN...., 
která trvá do konce září. 
K výstavě vyšel katalog, který je možno si během večera zakoupit.

https://www.facebook.com/events/292881675129670/?acontext       


Článek k výstavě:
https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/dalajlama-praha-1990-stanislav-dolezal-tibet-open-house/r~a59cd654eed011eab0f60cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1zeDihQGafgw_5mg6F-uwZFS9hrXaPNTHqf9JOzo6PML64T_TuVSqdtxM

Děkujeme za účast a podporu našich aktivit.

Těšíme se na Vás !

Srdečně Vás i Vaše přátele zveme na promítání filmu FATUM režiséra Viliama Poltikoviče z roku 2012 po kterém bude následovat beseda s autorem filmu.

FATUM

Film Fatum se formou eseje zamýšlí nad lidským osudem. Hlavní otázka zní: Je náš život předurčený a pevně daný nebo jej můžeme sami ovlivňovat a tvořit? Odpovídá na ni přes třicet významných osobností z různých koutů světa. Jsou mezi nimi duchovní představitelé, vědci, různí odborníci, umělci - například tibetský dalajlama, indický Šankaráčárja, H. Monfort, F. A. Wolf, R. Moody, C. J. Calleman, B. Hellinger, S. Lazarev, D. Millman, M. Calábek, J. Dušek, Š. Rak. Na osud nahlédneme i z pohledu staré řecké a indické kultury, z hlediska jasnovidnosti, astrologie, tarotu, podíváme se i do legendární knihovny palmových listů v jižní Indii, seznámíme se se zdánlivě nemožnými schopnostmi a možnostmi. Film ukazuje cesty, jak uchopit svůj život a vědomě jej tvořit, inspiruje k aktivnímu přístupu – každý může svůj „osud“ změnit… 

Film vyrobila Maitrea 2012, délka 86 minut 

Vstupenky lze zakoupit pre Go out
nebo rezervovat telefonicky.

https://goout.net/cs/listky/fatum+beseda-s-viliamem-poltikovicem/txnh/

Kapacita je omezená. Prosíme Vás o zodpovědné chování v aktuální situaci.

Prosíme Vás, aby jste přicházeli až po půl osmé, kvůli probíhající meditaci. Děkujeme

Těšíme se na Vás !

BYŤ NA JEDEN JEDINÝ DEN…

Srdečně Vás i Vaše přátele zveme na slavnostní zahajení výstavy z názvem 

BYŤ NA JEDEN JEDINÝ DEN… První setkání Václava Havla s Jeho Svatostí Dalajlamou ve fotografiích Stanislava Doležala

Výstava je naším darem Jeho Svatosti 14. tibetskému dalajlamovi k 85. narozeninám, které oslaví 6. července 2020 a připomenutí výročí 30 let od jeho první návštevy Československa.

Výstava potrvá od 10.7. do 30. 9. 2020

Dalajlamova návštěva v české společnosti zvedla téma dodržování práva na svobodu a otevřela prostor pro svobodné vyjadřování. Setkání dalajlamy s jeho příznivci probíhala na různých místech Prahy a výstava fotografií Stanislava Doležala, včetně textů tehdejšího Havlova tajemníka Saši Neumana, zachycuje spontánní atmosféru těchto okamžiků a je unikátním svědectvím o mimořádné události našich novodobých dějin.

Srdečně vás zveme na třetí letní víkend v Tibetu Open House!

Itinerář programu

Datum: 14. - 16. srpna 2020

Místo konání: Gönpa Všenory - Retreat Center Tibet Open House v krajině Prahy V chaloupkách 75, 252 31 Všenory

Učitel: Geshe Yeshi Gawa, rezidenční lama tibetského otevřeného domu

Kapacita: 14 osob

Cena: (včetně stravy, ubytovací služby jsou) 1 800 Kč

Vítány jsou další dary na výuku a organizaci

Registrujte se zde

Registrace bude uzavřena 9. srpna.

Prosím přineste mala (růženec) pro recitaci mantra. Také, pokud můžete, přineste spacák a věci pro vaše osobní potřeby. Těšíme se na vás!

pátek: 

5:00-6:30pm Arrival time, check-in
7.00-7:30pm Welcome and introduction 
7:30-8:30pm Dinner 
8:30-9:00pm Mindfulness meditation on joy of having precious human life 
10:00 pm Bed time/ it is recommended to maintain silence

sobota:

7:00-7:30am Prayer chanting for generating motivation 
7:30-8:00am Prostration practice 
8.00-8:30am Mindfulness meditation for cleansing and purification
8:30-9:30am Breakfast 
9:30-10:30am Talk on Transforming suffering and Happiness in to path and discussion 
10:30-11am Chanting mantra for removing sufferings
11:00-11:30am Tea break 
11:30-12:30am Group communication
1:00-2:00pm Lunch break 
2:00-4:00pm Walking in the nature and smoking ritual (Sang Sol) on the top of hill
4:00-4:30pm Tea and Refreshments 
4:30-5:30pm Talk on Giving and Taking practice (Tonlen) and discussion 
5:30-6:30pm Sharing spiritual stories or jokes and funny experiences 
7:00-8:00pm Dinner 
8:00-9:00pm Meditation on Selflessness 
10:00pm

Bed time / it is recommended to maintain silence

Neděle:

7:00-8:00am Prostration practice
8:00-8:30am Meditation on Tonlen 
8:30 9:30am Breakfast 
9:30-10:30am Talk on Transforming Suffering and Happinesses in to path and discussion 
10:30-11:00am Chanting mantra for healthy and long life
11:00-11:30am Tea Break
11:30-12:30am Dedication and feedback session 
1:00pm Lunch and Farewell