Učení Východu v centru Prahy 

Vyberte si z našeho programu a navštivte nás. Organizujeme kurzy, meditace,
i léčebné a pohybové aktivity, kulturní akce a jiné události. 

Kurzy Geshe Yeshiho Gawy

Od roku 2017 vede náš rezidentní láma Geshe Yeshi Gawa kurzy, meditace, přednáší o sekulární etice a dalších tématech.

Dharma: 
buddhistické učení

Hlavní náplň Tibet Open House. Buddhistické učení předává náš rezidentní láma a často také hosté ze zahraničí.

Tibetská medicína

Neboli Sowa Rigpa je cenným dědictvím Tibetu. Systém celostní léčby a prevence pro udržení rovnováhy těla, energie a mysli.

Ekologie

Téma ekologie a ochrany životního prostředí se nás velmi dotýká. Připravujeme program o ekologii
na rok 2019.

Výstavy

Naleznete u nás výstavy umění spojeného s tématikou Tibetu
a duchovna.

Ostatní

Prohlédněte si, jaké další akce nabízíme z oblasti duchovna,
nauky nebo kultury.

Kalendář akcí 

Rozdělení aktivit

Kurzy Geshe Yeshiho Gawy

Geshe Yeshi Gawa je rezidentním lámou Tibet Open House od roku 2017. Můžete navštěvovat jeho kurzy a meditace, příležitostně přednáší
o sekulární etice a dalších tématech.

Jeho kurzy v Tibet Open House jsou členěny do trimestrů a jsou buď otevřené nebo pravidelné. Na otevřené je možno přijít kdykoli, na pravidelné je doporučováno chodit pravidelně (po domluvě je možnost připojit se i v průběhu). Čtěte podrobnosti o kurzech níže. Registrovat se můžete zde.

Příspěvek na kurzy je dobrovolný. Naším přáním je, aby výše příspěvku nebyla překážkou v účasti na kurzu, avšak velmi vítáme podporu při placení nákladů TOH, které jsou v centru města nemalé!

Doporučený minimální příspěvek je 108 Kč, což je posvátné číslo. Číslo 1 obvykle značí boha, 0 prázdnotu a 8 nekonečno a věčnost. Čtěte více zde.
Příspěvky můžete vkládat do kasičky veřejné sbírky v našem centru.


Otevřené kurzy 

Meditace Mindfulness

úterý 18:30-19:30


Kurz Meditace Mindfulness jako nástroje pro uvolnění a dosažení vnitřního klidu je oblíbeným otevřeným kurzem Tibet Open House. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé a probíhá v angličtině.Vstupné je dobrovolné, doporučený příspěvek je 108 Kč. 

Ngondro - každodenní buddhistické cvičení

středy 17:00-18:00

Učení na základě knihy „Tři hlavní aspekty cesty - The Three Principal Aspects of the Path“. Tento svazek je rozsáhlý a zároveň výstižný a velmi srozumitelný, tedy velmi srozumitelný jak pro začátečníky tak i pokročilé praktikující. 

Osobní schůzka s Geshe Yeshi Gawou

čtvrtky 16:15-17:15

Příležitost pro individuální konzultaci, duchovní rozmluvu na Vaše téma. 
Přijďte do příjemných prostor našeho centra na šálek čaje či kávy.
Můžete přijít bez ohlášení kterýkoli čtvrtek v čase 16.15–17.15. Konverzace probíhá v angličtině.


Pravidelné kurzy

Registrujte se online zde nebo přímo v Tibet Open House na první hodině. První hodina bude ukázková a darem.


Tibetský jazyk 

začátečníci - čtvrtky 16:15-17:15
mírně pokročilí - středy 18:15-19:30
pokročilí - pondělky 17:30-19:00

Přinášíme Vám vzácnou příležitost učit se ohroženému, ale drahocennému jazyku, který je také klíčový pro studium buddhismu. Učení probíhá v angličtině, rodilým mluvčím z Tibetu. 

Buddhistická filozofie 
a cvičení mysli

úterky 17:15-18:15

Výuka bude založena na knize „Nagarjuna's letter to a friend“ (Nagarjunův dopis příteli). Text vede lidi žijící rodinným životem i vysvěcené na cestě vedoucí k osvobození a stavu štěstí. Pokyny jsou zvláště zajímavé pro ty, kteří si přejí praktikovat učení vnitřních hodnot a zároveň žít a pracovat ve společnosti. Učení je v angličtině.

Dharma - buddhistické učení

Předávání dharmy je jednou z hlavních náplní Tibet Open House. Buddhistické učení předávají kromě našeho rezidentního lámy i naši hosté, většinou ze zahraničí.


Učení Lopon Ogyan Tanzin Rinpočheho

Termín: 19.-23. 9. 2019
Místo: Tibet Open House, Školská 28, Praha 1

Orgyen Khandro Ling a Tibet Open House si vás s velkou radostí dovolují pozvat na nauky ctihodného Lopona OGYAN TANZIN RINPOČHEHO, autentického vadžrajánového mistra, držitele mnoha linií tibetského buddhismu a přímého žáka Düdžom Rinpočheho Džigdral Ješe Dordžeho.

Po čtyřech letech (červenec 2015 – Tsokje Thuktig / Nang Džang) bude Rinpočhe v Praze opět předávat nauky linie DÜDŽOM TERSAR, tentokrát z cyklu KHANDRO THUKTIG – Esence srdce dákiní. Rinpočhe předá wang, ústní transmise a odpovídající učení, dále vysvětlení a lung ke komentáři Bountiful Cow a předá nauky a lung na RI ČHÖ.
Pondělní odpoledne bude uzpůsobené na otázky a odpovědi k učení a závěrečnou společnou praxi (bude upřesněno). Bude také možnost osobních rozhovorů s Rinpočhem, na které se můžete registrovat přímo na místě během víkendu.

DENNÍ PROGRAM:
ČT - NE 9.30 – 12.00 / 15.00 – 18.30 s přestávkou.
PO předběžně 15.30 - 18.30 (bude upřesněno)
(Podrobnosti k dennímu programu Rinpočhe upřesní, program budeme průběžně aktualizovat. Jako obvykle v takovýchto retreatech se může měnit dle Rinpočheho potřeb.)

KONTAKT A REGISTRACE do 10. září 2019 na mailu: danielita108@gmail.com

Velmi se na vás těšíme!

Více informací najdete na Facebooku.


S velkou radostí vás všechny zveme na víkendový meditační workshop Radosti ze života 1. úrovně - Zklidnění mysli

Společně se naučíme, jak rozvíjení bdělosti může přinést klid do naší mysli a radost do našeho srdce. Workshop povede instruktor meditační komunity Tergar, Holger Yeshe, na základě učení meditačního mistra Yongey Mingyur Rinpočheho. Během dvou dnů prozkoumáme naše prožívání skrze praxi bdělého vědomí a naučíme se, jak využít tělo, smyslové vnímání, myšlenky, emoce a vědomí samotné jaké podporu meditace.

Kdo se může účastnit:
- naprostí začátečníci, pro které bude seminář srozumitelným úvodem do meditace
- zkušení meditující, pro které bude inspirací pro stávající praxi
- doporučené i pro ty, co už se semináře v minulosti účastnili

Workshop bude veden v angličtině s překladem do českého jazyka.

Doporučený příspěvek za víkend je 1200 Kč (obtížná finanční situace by neměla být překážkou účasti)

Registrujte se prosím zasláním emailu na adresu prague@tergar.org

Při registraci uveďte, jestli budete potřebovat překlad do češtiny.

Na tento víkendový seminář bude s největší pravděpodobností na jaře 2020 navazovat workshop Radosti ze života 2. úrovně - Otevírání srdce.

Těšíme se na vás!

We are happy to invite you to a weekend meditation workshop Joy of Living 1 - Calming the mind.

Together, we will learn how cultivating awareness can help create peaceful mind and joyful heart. The workshop will be lead by Tergar instructor, Holger Yeshe, based on the teachings of a meditation master Yongey Mingyur Rinpoche. Over the course of couple days, we will explore our experience with mindful awareness, learning how to use the body, sensory experiences, thoughts, emotions and even awareness itself as support to our meditation.

Who can attend:
- complete beginners as a comprehensive way to start their meditation practice
- experienced meditators as an inspiration for their existing practice
- also recommended for those who already attended JOL 1 or 2 in the past

Workshop will be lead in English with Czech translation.

Suggested donation for the weekend is 1200 CZK (difficult financial situation should not be an obstacle for attending).

Please register by emailing to prague@tergar.org

This weekend seminar will be followed by a Joy of Living 2 - Opening the heart workshop in the spring 2019.

We are looking forwards to seeing you!

Více informací o Tergaru/More information about Tergar

tergar.org


Proběhlé akce

Tibet Open House Summer Weekend Retreat


Title: Buddha Shakyamuni weekend retreat on Buddha’s first teaching day (Chökhor Düchen)
Date: 2-4 August, 2019
Venue: Gompa Všenory - Retreat Center of Tibet Open House, the countryside of Prague; V chaloupkách 75, Všenory
Teacher: Geshe Yeshi Gawa, Residential Lama of Tibet Open House

Tibetská medicína 

Tibetská medicína, neboli Sowa Rigpa, je cenným dědictvím Tibetu, které je prospěšné i pro naši evropskou společnost. Snažíme se proto o její šíření v České republice. Jedná se o systém celostní léčby a prevence, pro udržení rovnováhy těla, energie a mysli.

V minulosti jsme uspořádali již dva intenzivní cykly o tibetské medicíně s názvem Sowa Rigpa I. a Sowa Rigpa II., které obsahovaly páteční přednášku a víkendové učení. Na oba cykly přijala naše pozvání zkušená tibetská lékařka MUDr. Darima Balzhinimaeva, která je žákyní věhlasného emči-lámy Dr. Dugarova z Burjatska. 
Plánujeme navázat dalším cyklem, níže si můžete pročíst témata již proběhlých.

Každý měsíc má v Tibet Open House svůj program MUDr. Anastazja Holečko, lékařka a lektorka tibetské medicíny a předsedkyně Akademie tradiční tibetské medicíny. Program bude opět od září.

Ekologie 

Téma ekologie a ochrany životního prostředí se nás velmi dotýká. Připravujeme program o ekologii na rok 2019 - sledujte nás.

Jeho Svatost Dalajláma řekl:
„Přírodní svět je naším domovem. Není nutně posvátný nebo svatý. Je to prostě místo, kde žijeme. Je proto v našem zájmu se o něj starat. To je zdravý rozum.“
(Výňatek z knihy Starodávná moudrost, moderní svět: Etika pro nové tisíciletí od Tenzina Gyatso, čtrnáctého Dalajlámy.)

“The natural world is our home. It is not necessarily sacred or holy. It is simply where we live. It is therefore in our interest to look after it. This is common sense.” - His Holiness Dalai Lama
(Excerpt from Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for the New Millennium by Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama.)

Vice na https://www.dalailama.com/messages/environment

Jeho Svatost Dalajláma vyhlížející do údolí Leh z kláštera Zangdok Palri v Ladaku, J&K, Indie dne 7. srpna 2016. (Foto: Tenzin Choejor/OHHD)

Výstavy

František Drtikol
Vše z nitra / grafická tvorba

24. května - 17. srpna 
Otevírací doba:
úterý až pátek 14:00-20:30
sobota 11:00-18:00 

Vstupné dobrovolné

Výstavu Vše z nitra tvoří nově vytvořené tisky z dochovaných a pečlivě restaurovaných zinkových desek, jež se našly v Drtikolově pozůstalosti. Původní kovové matrice, ze kterých se tisklo naposledy před téměř sto lety, byly důkladně vyčištěny a šetrně restaurovány. Pro tisk portfolia nových leptů bylo použito holandského ručního papíru a francouzských hlubotiskových barev Charbonnel. Náměty pro tato díla čerpal autor ze svých kreseb z let 1917-1919, tedy z doby 1. světové války, kdy se nemohl věnovat fotografické tvorbě.

František Drtikol (1883-1961), jeden z nejslavnějších českých fotografů, se věnoval grafické tvorbě především v první polovině 20. let minulého století. Byl mistrem starých uměleckých technik, tzv. tvárných procesů. Používal techniku ušlechtilých tisků – pigmentu, olejotisku, gumotisku, uhlotisku, bromolejotisku. Přišel také se svým vlastním reprodukčním procesem fotolitografií. Využíval nejvíce techniku leptu a litografii, známy jsou i práce vytvořené suchou jehlou a heliogravurou.

Událost na Facebooku

Ostatní 

2. promítání s Viliamem Poltikovičem bude s filmem Karmapa – dvě cesty božství a bude se konat v úterý 13. 8. od 19:30.

Délka filmu je 58 minut, po něm bude následovat beseda s autorem filmu, význačným českým filmařem.

Film se natáčel na území Indie, Nepálu, Tibetu a Číny a jeho průvodcem je dalajláma. Hlavními postavami jsou dva malí chlapci, kteří nastoupili na trůn karmapy. Karmapa má být jen jeden, ale ve skupině vysokých lámů odpovědných za vyhledání a instalování karmapy došlo k rozkolu. Takže v době natáčení filmu působil jeden karmapa na území Tibetu (byl uznán dalajlámou a dokonce i čínskou vládou) a druhý v indickém exilu (ten několikrát navštívil i Prahu). Karmapa je, podobně jako dalájlama, převtělením jedné a téže duše. Když zemře, čeká se, kdy se znovu narodí a podle určitých znamení se vyhledá. Linie karmapů je starší než linie dalajlámů a během času se střídal i jejich vliv. Film se snaží nezaujatě pozorovat komplikovanou situaci a poodhalit její pozadí.

Vstupenky k prodeji za 150 Kč přes Goout jsou zde.
Událost na Facebooku je zde.


Pro aktuální výčet budoucích aktivit prostudujte náš kalendář


Napište nám

Rádi se seznámíme s vašimi nápady a podněty.