Učení Východu v centru Prahy 

Vyberte si z našeho programu a navštivte nás. Organizujeme kurzy, meditace,
i léčebné a pohybové aktivity, kulturní akce a jiné události. 

Kurzy Geshe Yeshiho Gawy

Od roku 2017 vede náš rezidentní láma Geshe Yeshi Gawa kurzy, meditace, přednáší o sekulární etice a dalších tématech.

Dharma: 
buddhistické učení

Hlavní náplň Tibet Open House. Buddhistické učení předává náš rezidentní láma a často také hosté ze zahraničí.

Tibetská medicína

Neboli Sowa Rigpa je cenným dědictvím Tibetu. Systém celostní léčby a prevence pro udržení rovnováhy těla, energie a mysli.

Ekologie

Téma ekologie a ochrany životního prostředí se nás velmi dotýká. Připravujeme program o ekologii
na rok 2019.

Výstavy

Naleznete u nás výstavy umění spojeného s tématikou Tibetu
a duchovna.

Ostatní

Prohlédněte si, jaké další akce nabízíme z oblasti duchovna,
nauky nebo kultury.

Kalendář akcí 

Rozdělení aktivit

Kurzy Geshe Yeshiho Gawy

Geshe Yeshi Gawa je rezidentním lámou Tibet Open House od roku 2017. Můžete navštěvovat jeho kurzy a meditace, příležitostně přednáší
o sekulární etice a dalších tématech.

Jeho kurzy v Tibet Open House jsou na 3 měsíce, buď otevřené nebo pravidelné. Na otevřené je možno přijít kdykoli, na pravidelné je doporučováno chodit pravidelně (po domluvě je možnost připojit se i v průběhu).

Příspěvek na kurzy je dobrovolný. Naším přáním je, aby výše příspěvku nebyla překážkou v účasti na kurzu, avšak velmi vítáme podporu při placení nákladů TOH, které jsou v centru města nemalé!

Doporučený minimální příspěvek je 108 Kč, což je posvátné číslo. Číslo 1 obvykle značí boha, 0 prázdnotu a 8 nekonečno a věčnost. Čtěte více zde.
Příspěvky můžete vkládat do kasičky veřejné sbírky v našem centru.
Rozvrh kurzů 


Otevřené kurzy 

Meditace Mindfulness
 

Úterý 18:30 - 19:30
Meditace jako nástroje pro uvolnění
a dosažení vnitřního klidu. Kurz je zaměřený na meditaci soucitu a láskyplnosti. Je otevřený pro začátečníky i pro pokročilé. 

Ngondro - každodenní buddhistické cvičení

Středa 16:15 - 17:15
Jak vést každodenní život buddhistickým způsobem. Kurz představuje základní buddhistické techniky a další metody, jak vést naplněný život.

Otevřené setkání s Geshe Yeshi Gawou

Pondělí 16:15 - 17:15
Příležitost setkat se s naším rezidentním lámou, Geshe Yeshi Gawou,
při individuální konzultaci, duchovní rozmluvě nebo za jiným účelem. 


Pravidelné kurzy

Tibetský jazyk 
 

Začátečníci / čtvrtek 17:30 - 19:30
Mírně pokročilí / středa 17:30 - 19:30
Pokročilí / pondělí 17:30 - 19:30

Naučte se vzácný a ohrožený jazyk, který je klíčem ke studiu buddhismu. První hodina kurzu je věnovaná konverzaci, druhá čtení
a psaní.

Buddhistická filozofie
a cvičení mysli

Úterý 17:15 - 18:15

Kurz je zaměřený na základy buddhistické filozofie a na výcvik mysli podle textů indických a tibetských mistrů. Pomůže vám najít vnitřní štěstí a zmírnit negativní emoce a utrpení vytvářené myslí. 

Dharma - buddhistické učení

Předávání dharmy je jednou z hlavních náplní Tibet Open House. Buddhistické učení předávají kromě našeho rezidentního lámy i naši  hosté, většinou ze zahraničí.

SAGA DAWA

Přijďte s námi oslavit nejvýznamnější buddhistický svátek
Buddhova narození, osvícení a vstupu do parinirvány
v pondělí 17. června 2019.

Program bude rozdělen do 3 částí, provede nás jím rezidentní láma Tibet Open House, Geshe Yeshi Gawa. Můžete se zúčastnit celého dne nebo jeho části.

Dopolední část 10-12 hod.: Vysvětlení významu svátku Saga Dawa a dharmy (učení) Geshe Yeshiho Gawy. Modlitby a recitace Buddhovy mantry. Následovat bude společné polední vegetariánské občerstvení - všichni jsou vítáni, aby přinesli drobné jídlo na společný stůl.

Odpolední část 14-16 hod.: Úplňkové mantrování pro dlouhý život J.S. Dalajlámy. Zapalování 1 000 svíček pro světový mír. Pokud můžete, přineste si svíčku pro sebe nebo i pro ostatní.

Večerní část 17.30-19.30: Tsog a púdža (buddhistické obřady). Každý je vítán přinést obětiny (drobné občerstvení, květiny) na obřady pro obdržení zásluh.

Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vás.

Prosíme registrujte se na bit.ly/Saga-Dawa-TOH.Připravované akce

Učení Karma Lhundup Rinpočheho

7.-9. června 2019
Pořádáme spolu s Orgyen Khandro Ling. 

Pátek 7. června 2019 od 18 hodin
Iniciace Tří (hněvivých božstev): Hajagriva-Vadžrapani-Garuda
(Ta Chag Khyung Sum) z linie Düdžom Tersar.
(Přijďte, prosím, včas!)

Sobota 8. června 2019 (9.30 -12.00 / 14.00 - 17.00)
Padmasambhavova Khandro Ňingthig Phowa z termy tertöna Ňida Sangjeho (14. stol.).
Praxe Tröma Nagmo čö Düdžom Lingpy.

Neděle 9. června 2019 (9.30 -12.00 / 13.30 - 16.00)
Praxe Tröma Nagmo čö Düdžom Lingpy.
Tröma Nagmo tsog a další lungy a učení spojené s praxí Tröma Nagmo.

Vstupné: Dobrovolné - dána (dar) za nauku pro Rinpočheho je založena na vaší štědrosti.
Minimální příspěvek na organizační náklady je 250 Kč na den (650 Kč na celý víkend).

Program nauk se může měnit dle potřeb Rinpočheho.
Kontakt a více informací: vajra14@seznam.cz
Facebooková událost

Tibetská medicína 

Tibetská medicína, neboli Sowa Rigpa, je cenným dědictvím Tibetu, které je prospěšné i naší současné evropské společnosti a snažíme se o její šíření v České republice. Jedná se o systém celostní léčby a prevence, pro udržení rovnováhy těla, energie a mysli.

V minulosti jsme uspořádali již dva intenzivní cykly o tibetské medicíně s názvem Sowa Rigpa I. a Sowa Rigpa II., které obsahovaly páteční přednášku a víkendové učení. Na oba cykly přijala naše pozvání zkušená tibetská lékařka MUDr. Darima Balzhinimaeva, která je žákyní věhlasného emči-lámy Dr. Dugarova z Burjatska. 
Plánujeme navázat dalším cyklem, níže si můžete pročíst témata již proběhlých.

Každý měsíc má v Tibet Open House svůj program MUDr. Anastazja Holečko, lékařka a lektorka tibetské medicíny a předsedkyně Akademie tradiční tibetské medicíny. 

Facebooková událost Ozdravná praxe s tibetskou medicínou

Ekologie 

Téma ekologie a ochrany životního prostředí se nás velmi dotýká. Připravujeme program o ekologii na rok 2019 - sledujte nás.

Jeho Svatost Dalajláma řekl:
„Přírodní svět je naším domovem. Není nutně posvátný nebo svatý. Je to prostě místo, kde žijeme. Je proto v našem zájmu se o něj starat. To je zdravý rozum.“
(Výňatek z knihy Starodávná moudrost, moderní svět: Etika pro nové tisíciletí od Tenzina Gyatso, čtrnáctého Dalajlámy.)

“The natural world is our home. It is not necessarily sacred or holy. It is simply where we live. It is therefore in our interest to look after it. This is common sense.” - His Holiness Dalai Lama
(Excerpt from Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for the New Millennium by Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama.)

Vice na https://www.dalailama.com/messages/environment

Jeho Svatost Dalajláma vyhlížející do údolí Leh z kláštera Zangdok Palri v Ladaku, J&K, Indie dne 7. srpna 2016. (Foto: Tenzin Choejor/OHHD)

Výstavy

František Drtikol
Vše z nitra / grafická tvorba

24. května - 29. června v Tibet Open House
Otevírací doba:
úterý a pátek 14:00-20:30
středa a čtvrtek 14:00-17:00
sobota 11:00-18:00 (kromě sobot 25. 5., 1. 6. a 8. 6., kdy v centru probíhají programy)

Vstupné dobrovolné

Výstavu Vše z nitra tvoří nově vytvořené tisky z dochovaných a pečlivě restaurovaných zinkových desek, jež se našly v Drtikolově pozůstalosti. Původní kovové matrice, ze kterých se tisklo naposledy před téměř sto lety, byly důkladně vyčištěny a šetrně restaurovány. Pro tisk portfolia nových leptů bylo použito holandského ručního papíru a francouzských hlubotiskových barev Charbonnel. Náměty pro tato díla čerpal autor ze svých kreseb z let 1917-1919, tedy z doby 1. světové války, kdy se nemohl věnovat fotografické tvorbě.

František Drtikol (1883-1961), jeden z nejslavnějších českých fotografů, se věnoval grafické tvorbě především v první polovině 20. let minulého století. Byl mistrem starých uměleckých technik, tzv. tvárných procesů. Používal techniku ušlechtilých tisků – pigmentu, olejotisku, gumotisku, uhlotisku, bromolejotisku. Přišel také se svým vlastním reprodukčním procesem fotolitografií. Využíval nejvíce techniku leptu a litografii, známy jsou i práce vytvořené suchou jehlou a heliogravurou.

Událost na Facebooku

Ostatní 

Lu Jong - léčivá jóga starodávného Tibetu

Podtitul tohoto semináře je: „Jednoduchý, život měnící pohyb - LU JONG“
Víkendový workshop povede Julie Breukel Michel z Francie, zkušená lektorka se 17letou praxí.

V pondělí nabízí osobní konzultaci Lu Jong s tibetskou rezonanční terapií k probuzení vlastního zdroje zdraví.

LU JONG (tibetský trénink/transformace těla) je jednoduchý a plynulý soubor pohybů kombinovaných s rytmickým dechem, který má hluboký dopad na zdraví těla a mysli a na posílení energie. Díky pravidelné praxi Lu Jongu můžeme otevřít fyzické bloky v těle, zvýšit tělesnou imunitu, harmonizovat narušené emoce, naplnit se novou energií a rozvíjet jasnost mysli a uvědomění.

Léčivé pohyby Lu Jongu jsou starodávnou praxí tibetských jogínů, obzvláště poustevníků. Díky své jednoduchosti je mohou provádět lidé každé věkové kategorie a jakýchkoliv fyzických schopností. K udržování zdraví je doporučená každodenní dvacetiminutová praxe.

Příspěvek na seminář: na bázi dobrovolnosti, bude použit na pokrytí honoráře pro lektorku, její cestovné a ostatních nákladů spojených s přípravami semináře. Námi doporučená výše za intenzivní dvoudenní seminář je 2 500 Kč.

Pondělní konzultace a terapie - již obsazené.

Seminář i konzultace bude v angličtině, pomoc s překladem do češtiny je možná - uveďte to v registračním formuláři.

Registrace: http://bit.ly/Lu-Jong-registration.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/605086203298938/

O lektorce:
JULIE BREUKEL MICHEL je učitelkou Lu Jongu – tibetské léčivé jógy – kterou roku 2002 uznal jako lektorku této metody Tulku Lobsang Rinpočhe (www.tulkulobsang.org/en).

Je vyškolená v naturoterapii a používá kvantovou medicínu a léčení harmonickou rezonancí, která ovlivňuje lidské zdraví a duševní pohodu. Aby prohloubila své porozumění tělu, energii a jemné realitě, osvojila si poznatky z tibetské medicíny, alchymie a etnomedicíny.

Žije na jihu Francie a je matkou 6 dětí. Díky kombinaci své profesionální a životní zkušenosti ukazuje cesty a možnosti, jak se těšit ze zdravého a šťastného života v souladu s přirozenými životními rytmy.


Pro aktuální výčet budoucích aktivit prostudujte náš kalendář


Napište nám

Rádi se seznámíme s vašimi nápady a podněty.